Enschedese Haringparty

Enschedese Haringparty editie 2018 – Donderdag 14 juni 2018 in het G.J. van Heekpark, ter hoogte van het theehuis aan de Minister de Savornin Lohmanlaan.

Enschedese Haringparty editie 2018

Wij kijken terug op een geslaagde Enschedese Haringparty! De geveilde kavels leverden het totaalbedrag op van €17.900,-. Een prachtige opbrengst voor het goede doel Stichting Leergeld Nederland/Enschede. Partners en sponsoren bedankt!